Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

Παγκοσμιοποίηση

Η παγκοσμιοποίηση είναι ένα φανόμενο σχετικά σύγχρονο που εμφανίζεται στη ζωή μας.Ο όρος παγκοσμιοποίηση,πρόσφατη ανακάλυψη,έχει σαν σκοπό προ'ι'όντα που θεωρούνταν αποκλειστικότητα ενός κράτους μόνο, να πάψουν να είναι αυτόνομη.Μετά το δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο,παρατηρήθηκε ανάπτυξη του εμπορίου, ανάπτυξη τεχνών και τεχνολογίας και ιατρικής.Καθώς επίσης παρατηρείται μεγάλη απικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων.
     Στη συνέχεια η διεθνοποίηση έχει σαν αποτέλεσμα την εισαγωγή νέων προ'ι'όντων (π.χ. κινέζικα,καινούργιων μηχανημάτων, τροφίμων, μετανάστευση,μόδα,κουλτούρα).
     Η παγκοσμιοποίηση έχει φέρει στη ζωή του ανθρώπου πολλά πλεονεκήματα.Το κυριότερο κατά τη γνώμη μου είναι ότι οι λαοί της γης ενώνονται και έτσι ο πολίτης ενός κράτους γίνεται πολίτης του κόσμου.Ακόμη γίνεται πιο εύκολα η επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους των κρατών.Καθώς επίσης και οι μετακινήσεις τους εφόσον δεν υπάρχουν πλέον σύνορα ανάμεσα στα κράτη.Μεγάλη ανάπτυξη λόγω της παγκοσμιοποίησης υπάρχει στην οικονομία αφού μεγαλώνει η αγορά.Εφόσον οι άνθρωποι μπορούν και επικοινωνούν ευκολότερα μεταξύ τους,αναπτύσσεται η παιδεία.Αυτό συμβαίνει γιατί οι άνθρωποι ανταλλάζουν γνώσεις, απόψεις,στοιχεία του πολιτισμού τους και άλλα.
    Εκτός όμως από πλεονεκτήματα της παγκοσμιοποίησης υπάρχουν και μειονεκτήματα.Ένα από τα βασικότερα είναι ότι χάνεται η πολιτιστική ταυτότητα  του κάθε κράτους.Αυτό συμβαίνει γιατί εξαιτίας της επικοινωνίας ανταλλάσονται ήθη και και έθιμα από άλλα κράτη.Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν σύνορα κάνει πιο εύκολη την είσοδο των προσφύγων και έτσι αυξάνεται η μετανάστευση.Ο βασικότερος κίνδυνος της παγκοσμιοποίησης είναι ότι ίσως τα μεγάλα κράτη επιχειρήσουν να επιβληθούν στα μικρότερα.

             Βάιος   Στ ΄1

Δεν υπάρχουν σχόλια: