Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013

Εννοιολογική χαρτογράφηση

Οι μαθητές της έκτης μαθαίνουν και εξασκούνται στο εργαστήριο της Πληφορικής με τη βοήθεια λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης δημιούργησαν αυτή την ωραία δουλειά για το μάθημα της γεωγραφίας,κεφάλαιο 13 Οι μεγάλες οροσειρές ,οι μεγάλες πεδιάδες

Δεν υπάρχουν σχόλια: