Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2013

Στις παγωμένες θάλασσες


                                                                 
Στις πολικές περιοχές, η ξηρά καλύπτεται συχνά από πάγο και χιόνι. Ακόμα και το καλοκαίρι κάνει πολύ κρύο. Ας γνωρίσουμε μερικά από τα ζώα που ζουν σ’αυτές τις παγωμένες θάλασσες: 

Θαλάσσιος ίππος: Τα μακριά δόντια του θαλάσσιου ίππου ονομάζονται χαυλιόδοντες και φτάνουν σε μήκος το 1 μέτρο.  

Πολική αρκούδα: Αντίθετα με τις άλλες πολικές αρκούδες, η πολική αρκούδα δεν πέφτει σε χειμερία νάρκη.                                                                        Όρκα: Η όρκα λέγεται και φάλαινα δολοφόνος,αλλά είναι το μεγαλύτερο μέλος της οικογένειας του δελφινιού.           
Ναρβάλ: Τα ναρβάλ είναι φάλαινες που ζουν σε ομάδες έως και 400. Έχουν ένα μακρύ χαυλιόδοντα που στην πραγμα-τικότητα είναι ένα τροποποιη-μένο δόντι από το πάνω τους σαγόνι.                                                                                  


Γαλάζια φάλαινα: Η γαλάζια φάλαινα είναι το πιο μεγα-λόσωμο ζώο που έχει ζήσει ποτέ στη Γη. Είναι μεγαλύτερη ακόμα κι από τον πιο μεγαλόσωμο δεινόσαυρο.   


ΕΛΕΝΗ Γ.
Στ 2

Δεν υπάρχουν σχόλια: